Laboratoria

Laboratoria vereisen water met een hoge zuiverheid voor o.a. wassen van glaswerk, analyses, autoclaven, waterbaden.

Om waterbehandelingsinstallaties te ontwerpen voor laboratoria, dient de leverancier een grondige kennis te bezitten van het gebruik van zuiver water, omdat de toepassingen verschillen en zo ook de vereisten die gesteld worden aan de kwaliteit en de zuiverheid van het water. Meestal wordt enkel gedemineraliseerd water gebruikt. In veel gevallen wordt de keuze van de waterbehandelingsinstallatie bepaald door de farmaceutische vereisten alsook door de validatieprocedures en de vereiste documentatie. Meestal gelden de volgende parameters voor de waterkwaliteit: de gewenste geleidbaarheid (µS/cm), het gehalte aan organisch materiaal (TOC), en het gehalte aan bacteriën.

Proceswater voor laboratoria wordt geclassificeerd volgens:
  • Water voor algemeen gebruik (ASTM Type 3, wassen van glaswerk, vaatwassers, analyses, autoclaven)
  • Water voor specifiek laboratoriumgebruik (ASTM type 2, analyses, vaatwassers)
  • Ultrapuur water voor analyses en tests (ASTM type 1, analyses, test- en pilootinstallaties)

EUROWATER biedt SILEX en EUREX ionenwisselaarssystemen voor de productie van zeer zuiver gedemineraliseerd water met een geleidbaarheid kleiner dan 0,1 µS/cm. Deze gebruiksvriendelijke ionenwisselaars worden geregenereerd in de EUROWATER centra in plaats van bij de eindgebruiker. Deze systemen zijn een betaalbaar alternatief voor de aankoop van gedemineraliseerd in flessen of vaten.

Zeer zuiver gedemineraliseerd water met laag gehalte aan organisch materiaal en micro-organismen voor laboratoria met groot waterverbruik.

Voor laboratoria met groot waterverbruik, biedt EUROWATER complete waterbehandelingsinstallaties aan, opgebouwd uit waterontharder, een tweetraps omgekeerd osmos(DPRO), EDI (electrodeïonisatie), polisher met UPW ionenwisselaars, UV-desinfectie, en steriel filters. Om de specificaties van dit type water te bereiken, dient de leiding in een gesloten kring uitgevoerd te worden, zonder dode zones. Een tweetraps osmose biedt een dubbele bescherming tegen het indringen van kiemen en bacteriën, in overeestemming met de US Pharmacopae. Als gevolg daarvan zal de geleidbaarheid aanzienlijk lager zijn, typisch tot 1- 3 µS/cm, de capaciteit van eventuele daaropvolgende polishers zal sterk toenemen, en ze zullen tevens efficiënter werken. De geleidbaarheid van laboratoriumwater kan tot 0,055µS/cm of 18 MΩ bereiken.

Zeer zuiver gedemineraliseerd water voor laboratoriamet gering waterverbruik

Voor laboratoria met een groot waterverbruik, biedt EUROWATER een complete waterbehandelingsinstallatie aan opgebouwd uit aan ontharder, een tweetraps omgekeerde osmose (DPRO), EDI (electrodeionisatie), polisher met UPW ionenwisselaars, UV desinfectie, en sterielfilters. Om aan de specificaties van dit type water te beantwoorden moet het water continu circuleren, en dient de leiding zonder dode zones uitgevoerd te worden. Een tweetraps omgekeerde osmose biedt een dubbele bescherming tegen kiemen en bacteriën.in overeenstemming met de US Pharmacopae. Als gevolg daarvan zal de geleidbaarheid aanzienlijk lager zijn, typisch tot 1- 3 µS/cm, de capaciteit van eventuele daaropvolgende polishers zal sterk toenemen, en ze zullen tevens efficiënter werken. De geleidbaarheid van laboratoriumwater kan tot 0,055µS/cm of 18 MΩ bereiken.

Leidingen

EUROWATER biedt leidingen aan in alle gekende standaard uitvoeringen (PVC, PP, PVDF, AISI 316L roestvast staal). Wij kunnen dan ook beantwoorden aan de meeste laboratoriumeisen. 

Validatie

Alle EUROWATER waterbehandelingsinstallaties worden geleverd met de standaard valideringscertificaten en documentatie. Wij zullen u steeds de passende documenten leveren. 

Ervaring en toewijding

EUROWATER heeft veel ervaring opgedaan met de waterbehandeling voor laboratoria, en wij zullen u voorzien van de passende oplossingen voor uw behoeften. Onze ervaren verkoopingenieurs zullen u adviseren en u de passende documentatie, afmetingen en installatie omschrijving bezorgen.

Lees meer

 

Links