Aanmaakwater voor hoge druk stoomketel - 2 x 30 m³/h

Panoramisch zicht van de volledige waterbehandelingsinstallatie. Toestellen van links naar rechts: Duplex UPCORE demineralisatie, RO toestellen, CIP en duplex mengbed.
 

Het aanmaakwater is een rivier met hoog zoutgehalte, meer specifiek chloriden. Het gehalte aan organisch materiaal in het ruw water varieert ook aanzienlijk gedurende het jaar. De voorbehandeling werd ontworpen om een aanvaardbare waterkwaliteit te bekomen als aanmaakwater voor de demineralisatie installatie. In de RO toestellen werden fouling resistant membranen gebruikt teneinde verstopping door organisch materiaal te vermijden en er werd eveneens een efficiëntere CIP met warm water toegevoegd.

Na de membraantoestellen wordt de ionenwisselaars UPCORE technologie toegepast. Elke harstank heeft twee kamers; een voor zwakke en een voor sterke harsen. Dergelijk ontwerp maakt de waterbehandeling uiterst economisch vanuit het standpunt van het chemicaliënverbruik. Het hars uit elke tank wordt verpompt naar een externe tank voor aan alkalische reiniging. Het water wordt vervolgens verder gezuiverd in twee mengbed toestellen.

Het water wordt gebruikt als voedingswater voor een hogedruk stoomketel alsook voor een openbaar warmtevoorzieningsbedrijf.

Tijdens de opbouw van de installatie werd de nood aan gedemineralisserd water opgevangen door een mobiele EUROWATER waterbehandelingsinstallatie in een container: de huurperiode was één jaar.

In de RO toestellen, worden fouling resistant membranen gebruikt om verstopping door organisch materiaal te vermijden, en werd een efficiëntere CIP met warm water toegevoegd.
Automatische CIP met verwarmingselement voor een efficiëntere reiniging van de RO toestellen.
Na de membraantoestellen wordt de ionenwisselaars UPCORE technologie toegepast. Elke harstank heeft twee kamers een voor zwakke en een voor sterke harsen.
Het water wordt vervolgens verder gezuiverd in twee mengbed toestellen.

Lees meer

 

Global links