SILEX I B en II B

SILEX water wordt veel gebruikt in de plaats van gedestilleerd water. Een regeneratie ter plaatse zou een te grote investering betekenen, een tijdrovende bezigheid, problemen met corrosieve regenratie oplossingen en een neutralisatie veriesen van het afvalwater.

Het systeem werd speciaal ontwikkeld voor gebruikers die gedemineraliseerd water van de hoogste kwaliteit nodig hebben, en die geen regeneratiechemicaliën ter plaatse wensen te gebruiken of stokkeren (zuur en loog), bijvoorbeeld scholen, tandartsen, drukkerijen, laboratoria en fotolabo’s.
 
Omschrijving van het toestel
Een volledige installatie omvat een reservoir, leidingen, een patroon en een geleidbaarheidsmeter. Het reservoir en de leidingen zijn in PVC. De ionenwisselaarsharsen zitten in een op een sok lijkend patroon, dat voor regeneratie (herladen) opgestuurd wordt als het verzadigd is.
 
Het toestel is voorzien van een geleidbaarheidsmeter die de actuele geleidbaarheid continue weergeeft.
 
Het toestel wordt gemonteerd op de waterleiding met een maximale druk van 6 bar. Het toestel Type I kan eveneens drukloos gemonteerd worden, bijvoorbeeld na een aftapkraan.
 
Externe regeneratie

De regeneratie zelf gebeurt in ons regeneratiecentrale in onze fabriek in Denemarken. De geregenreerde ionenwisselaarsharsen worden teruggestuurd onder de vorm van patronen. Het patroon met verzadigde harsen wordt opgestuurd voor regeneratie. Het tankontwerp garandeerd een eenvoudig versturen van de patronen. U hoeft enkel het reservoir los te koppelen van het bedieningspaneel. Op het bedieningspaneel staat de procedure voor het vervangen van het reservoir duidelijk beschreven.

 
 

 

Lees meer

 

Links