Ontharders

Door het water te ontharden worden kalk en magnesiumzouten in het water uitgewisseld tegen natriumzouten die de nadelen van hard water niet bezitten. Deze methode wordt gebruikt door instellingen en industrieën voor het behandelen van water voor stoomketels en gemeentelijke warmtevoorzieningen, wasserijen, koeltorens, spoelprocessen, wassen, vaatwassen, enz.

Individuele oplossingen

Het brede gamma maakt het mogelijk om de passende installatie te kiezen voor het betreffende project, voor zowel discontinue als continue watervoorziening.

Installatie ontwerp

De standaardmodules geven debieten tot 150 m³/u per toestel. De installaties worden opgebouwd met een of meerdere tanken en dit voor zowel de behandeling van koud als warm water. De filtertanken zijn van staal bekleed met polyethyleen. Elke installatie wordt uitgerust met een controle eenheid, aangepast aan het type behandeling. De installatie kan tijdsgestuurd of volumegestuurd werken. Volumesturing geeft de beste waterkwaliteit en werkt het meest economisch.

Frame gemonteerde installaties

Frame gemonteerde installaties garanderen een veilige en snelle installatie. Verschillende duplex installaties kunnen standaard geleverd worden als een geheel waarin de tanks, het leidingwerk en de sturing als een geheel samengebouwd zijn op een frame. Het concept “Plug & Play” garandeert een een veilige snelle installatie.

Warm water installties

Verschillende van onze installaties kunnen warm water behandelen tot 85°C. De filtertank, het verdeelsysteem en het 5-wegenventiel zijn speciaal voor dit doel ontworpen. De constructie maakt installtie geschikt voor hygiënisch/sanitaire toepassingen.

Pekelvat en pekelbereider

De pekelvaten zijn vervaardigd uit onbreekbaar poly-ethyleen en zijn eenvoudig te vullen en te reinigen. De pekelbereider kan toegevoegd worden aan verschillende van onze types ontharders en hij wordt standaard meegeleverd met de STFA installaties.

Type SM/SG

Debieten: Tot 3.6 m³/h.

Type SM wordt gebruikt voor het ontharden van koud water.
Type SM wordt gebruikt voor het ontharden van warmwater tot 85°C.
Mogelijkheid voor frame gemonteerde duplex installaties.

Type SF/SFH og SFG/SFHG

Debieten: Tot 32 m³/h per toestel.

Gegalvaniseerde leidingen.
De SFG/SFHG toestellen worden gebruikt voor het ontharden van warm water tot 85°C.

 

Type SMH/SML

Debieten: Tot 26 m³/h per toestel.

De toestellen worden op een grondplaat gemonteerd, en zijn intern hydraulisch en electrisch verbonden.

Type SMP

Debieten: Tot 30 m³/h per toestel.

De toestellen zijn op een frame gemonteerd en hydraulisch en elektrisch intern verbonden.
De installatie is voorzien van pneumatisch gestuurde storingsvrije bolventielen.

Type STFA

Debieten: Tot 150 m³/h per toestel.

De STFA toestellen worden standaard geleverd met bodemplaat en verdeelnozzles die een optimaal gebruik garanderen van het zout, de ionenwisselaar en het spoelwater. De installaties hebben een volledig afzonderlijk regeneratierek en een automatische pekelbereider.

Lees meer

 

Links