|             |Print Print
International site

Voedingswater voor hoge druk stoomketel 2 x 30 m³/h

Reference ID: 068520
Industrie: Warmte- en energiecentrales
Toepassing: Stoomketelwater, Centraal stadsverwarmingssysteem

De watervoorziening is een rivier met hoog zoutgehalte, vooral chloriden. Het gehalte aan organisch materiaal in het ruw water varieert aanzienlijk in de loop van het jaar. De voorbehandeling werd ontworpen om een veilige en aanvaardbare waterkwaliteit te bekomen als voedingswater voor de demineralisatie installatie. In de RO toestellen werden fouling-resistant membranen gebruikt om verstoppingen door organisch materiaal te vermijden en er werd eveneens een efficiëntere CIP met warm water geplaatst. Na de membraan toestellen, maakt de waterbehandeling gebruik van ionenwisselaars volgens de UPCORE technologie. Elke harstank heeft twee kamers; één voor zwakke en één voor sterke harsen. Een dergelijk ontwerp maakt de behandeling zeer economisch vanuit een chemicaliën standpunt. De harsen uit elke harstank worden afgevoerd naar een externe tank voor een alkalische pekelreiniging.
Eindpolishing van het water gebeurt in twee mengbed toestellen. Het water wordt gebruikt als voeding voor hoge druk stoomketels alsook voor voeding voor een stadsverwarmings netwerk. Gedurende de plaatsing van de nieuwe installatie werd de nood aan gedemineraliseerd water voorzien door een mobiele in een container gebouwde installatie van EUROWATER. De huurperiode bedroeg één jaar.

Technische gegevens

 • Debiet: 2 x 30 m³/h
 • Geleidbaarheid: < 0,07 µS/cm
 • Silica: < 0,01 mg/L

 

Toestellen in de installatie

 • Coagulatie en flocculatie installatie
 • Ultrafiltratie toestel
 • Zandfilter type TFB 75
 • Omgekeerde osmose toestellen met automatische CIP reiniging, 2 x RO C3-12
 • Demineralisatie toestel UPCORE duplex
 • CO2 ontgasser
 • Mengbed MBA 900 duplex
 • Actieve koolfilter AC-TFB 14 voor afvalwater filtratie   
 • Pekelbereider voor anion hars reiniging