|             |Print Print
International site

Water- en energie-efficiënte waterbehandeling voor een groot ziekenhuis

Reference ID: 090000
Industrie: Ziekenhuizen
Toepassing: Stoomketelwater, Proceswater, Spoelwater

De waterbehandeling is gebaseerd op een gecentraliseerde installatie waar het ruw water aangevoerd wordt door het lokale waterbedrijf. Het ziekenhuis heeft nood aan een betrouwbare en robuste waterbehandeling en het was belangrijk om voordeel te halen uit nieuwe en energie efficiënte technologiën om het water- en energieverbruik te minimaliseren.
 
Ontharden door ionenwisseling verhindert calcium en magnesium aanslag in de technische installatie door deze ionen te vervangen door natrium, wat niet neerslaat. De hardheid van het water wordt continu gemeten. Indien het een bepaalde ingestelde waarde overschrijdt, zal het Testomat toestel een signaal geven dat het regeneratieproces zal starten, waardoor een meer dan 99 % water efficiënte bereikt wordt.
 
Omgekeerde osmose wordt toegepast om gedemineraliseerd water te produceren. Het weerhoudt meer dan 98 % van de mineralen in het water en verwijdert pyrogene stoffen alsook micro-organismen. De RO-PLUS technologie verhoogt het water rendement tot ongeveer 85%.
 
Het waterverbruik varieert gedurende de dag. Het opslaan van gedemineraliseerd water in een buffervat vermindert aanzienlijk zowel het energie-, zout-, als waterverbruik. Het water van de buffertank wordt continu gerecirculeerd in een kringloop over de UV-desinfectie en de RO. Desinfectie met UV licht verwijdert praktisch alle microbiologische groei in het water door het DNA van de micro-organismen zoals de bacteriën, virussen, algen en schimmels af te bereken. Daarenboven dienen de RO membranen eveneens als een tweede hygiënische afscherming omdat ze eveneens opgeloste organische verbindingen tegenhouden. 
 
Dit ziekenhuis heeft aanzienlijke besparingen geboekt door een verminderd water-, zout-, en energieverbruik. In vergelijking met de vorige installatie wordt er meer dan 10.000 m³ water per jaar bespaard. 

Technische gegevens

Toestellen in de installatie

  • Ontharder STFA 30 duplex
  • Testomat on-line hardheidsmeting
  • Installatie voor het recycleren van het regeneratie water
  • RO-PLUS toestellen, 3 x C2-6+2 
  • Wedeco Aquada UV desinfectie toestel
  • RO desinfectie toestel B1-1